Onze producten

Parkeerruimte is niet overal in voldoende mate aanwezig. Vele eigenaren van parkeerterreinen ondervinden dan ook dagelijks dat hun parkeergelegenheid veelvuldig wordt (mis)bruikt door "vreemdparkeerders" of anderszins ongewenste bezoekers.

Hierdoor wordt het noodzakelijk om deze openbare en niet-openbare ruimtes af te kunnen sluiten en te voorzien van een selectief toegangsverleningssysteem. Deze afsluitingen zijn niet alleen bedoeld voor parkeergarages en –terreinen van wooncomplexen, bedrijven of kantoren, maar ook voor het afsluiten c.q. autoluw maken van bijvoorbeeld stadscentra, winkelgebieden, busbanen of recreatiegebieden.

schmit 1778

Fysiek toegang verlenen